Copyright

2007, B-fact


Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan
B-fact. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van B-fact.

 

B-fact is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24413083 en gevestigd te Soest.

 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

 

B-fact
van Straelenlaan 15

3762 CS Soest
e-mail:
info@b-fact.nl