Risk Management

Risk Management ondersteunt besluitvormers zodat zij gefundeerde beslissingen kunnen nemen die gebaseerd zijn op een systematisch identificatie, assessment en beheersing van risico’s. Dit kan alleen financial reporting risico’s betreffen, maar ook operationele en compliance risico’s (conform COSO). Deze risico’s kunnen betrekking hebben op de gehele bedrijfsvoering en bevatten het gehele spectrum van strategische, tactische en operationele risico’s. 

B-fact is in staat ondernemingen te begeleiden bij de opzet en bewaking van een adequaat intern risicobeheersingsysteem. Het opzetten van een adequaat risicobeheersingsysteem zal ook betekenen dat uw onderneming beter is voorbereid op wetgeving waaraan uw onderneming in de toekomst wellicht onderhevig wordt, zoals Sarbanes-Oxley, SAS70, Tabaksblat of Basel II. B-fact is in staat om pragmatische oplossingen te bieden.